Gaya Hidup

KISAH UMAR DAN LILIN NEGARA

TOSKOMI- Umar bin Abdul Azis merupakan khalifah yang memimpin umat Islam selepas masa Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinanya dikenang umat karena pandangan…